O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Chorych na Klasterowe Bóle Głowy zarejestrowane 9 lipca 2010 roku jest organizacją pozarządową i apolityczną. Powstało z myślą o wszystkich osobach zmagających się z bólami Hortona oraz o ich bliskich. Wyrosło z funkcjonującego od 2006 r. internetowego forum chorych na klasterowe bóle głowy (http://forum.klasterowy.pl),  które do dziś jest największą społecznością skupiającą chorych na zespół Hortona w Polsce.

Spotkanie założycielskie miało miejsce 24 kwietnia 2010 r. w Chorzowie.  Współpracę ze stowarzyszeniem podjęli wybitni neurolodzy – eksperci w dziedzinie leczenia bólów głowy, w tym profesorowie uniwersytetów medycznych oraz Polskie Towarzystwo Bolów Głowy.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Dane Stowarzyszenia:

nazwa: „Stowarzyszenie Chorych na Klasterowe Bóle Głowy”

e-mail: biuro@klasterowy.pl

KRS : 0000360503
Regon : 100920418
NIP : 727-276-49-91

konto bankowe:
Bank PKO BP – Nr 93 1020 4391 0000 6102 0157 5935

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd:
Piotr Słomski – prezes zarządu
Krzysztof Urbaniak – wiceprezes zarządu
Aleko Ristowski – skarbnik zarządu

Komisja rewizyjna:
Sebastian Niemiec – przewodniczący komisji
Bianka Frejlich – członek komisji
Paweł Gilewski – członek komisji

Deklaracja członkowska (format PDF)