Cele i zadania

Poprzez swoją działalność chcemy:

•  pomagać chorym w zdobywaniu informacji o chorobie i radzeniu sobie z nią – dzielić się własnymi doświadczeniami,

• propagować w Polsce wiedzę o klasterowym bólu głowy i uwrażliwiać społeczeństwo na ten problem,

• współpracować z lekarzami – neurologami specjalizującymi się w leczeniu bólów głowy,

•  starać się o łatwiejszy dostęp do leczenia i terapii dla chorych,występując w tej sprawie do odnośnych władz i firm,

•  współpracować z innymi organizacjami o podobnym zakresie działalności,

•  integrować środowisko chorych na klasterowy ból głowy w celu skuteczniejszego starania się o osiągnięcie wyżej wymienionych celów.