V Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy – 1-2.06.2012

Stowarzyszenie Chorych na Klasterowe Bóle Głowy otrzymało zaproszenie ze strony Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy(*) do uczestniczenia w V Zjeździe tej organizacji. Oczywiście przyjęliśmy je z radością i nadzieją na dalsze zacieśnianie relacji na linii pacjent-lekarz. Naszym reprezentantem był Prezes Waldemar Ozimek. Zjazd miał miejsce w dniach 1-2 czerwca 2012r. w Łodzi i miał charakter spotkania środowiska lekarskiego, poświęconego najważniejszym i najgorętszym tematom w obszarze wiedzy o bólach głowy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przewlekłych bólów głowy, ogólnie grupowanych jako „przewlekły codzienny ból głowy”. Zjazd stał się okazją do przedstawienia wyników badań nad diagnostyką i leczeniem bólów głowy oraz przeprowadzeniem warsztatów poświęconych praktycznym aspektom nowej metody leczenia migreny przewlekłej toksyną botulinową. W Zjeździe uczestniczyło 150 osób, byli również obecni przedstawiciele firm farmaceutycznych. Prezes W. Ozimek miał możliwość, w krótkim wystąpieniu przed zebranymi, przekazać informację o powstaniu Stowarzyszenia Chorych na KBG. Zaprezentować główne kierunki działań naszej organizacji oraz odpowiedzieć na pytania lekarzy i wyjaśnić praktyczne aspekty pomocy jaką czynimy chorym na klasterowe bóle głowy. W kuluarach miały miejsce kolejne rozmowy i nawiązywanie kontaktów z lekarzami zainteresowanymi ideą naszej organizacji i deklarującymi chęć współpracy. Należy uznać nasze uczestnictwo w Zjeździe jako bardzo udane i ważne dla środowiska chorych oraz wyrazić słowa podziękowania Prezesowi PTBG Dr hab.n.med. Jackowi J.Rożnieckiemu za wystosowane zaproszenie.

 

 

 

 

(*) Polskie Towarzystwo Bólów Głowy (PTBG) powołane zostało w 1988 roku z inicjatywy prof. dr hab. med. Antoniego Prusińskiego i wywodzi się z tradycji istniejącej od 1974 roku Sekcji Badań nad Migreną Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Towarzystwo zrzesza lekarzy różnych specjalności oraz psychologów zajmujących się bólami głowy. Celem działalności Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom cierpiącym z powodu bólów głowy, poprzez promowanie, wspieranie oraz rozwijanie badań naukowych w tym zakresie. Dla osiągnięcia tych celów pod patronatem Towarzystwa organizowane są konferencje, sympozja i zjazdy naukowe, a także szkolenia dla neurologów i lekarzy rodzinnych – cykle wykładów – Szkoła Migreny oraz Akademia Bólów Głowy były przeprowadzone w kilkunastu miastach Polski. Towarzystwo wydaje także periodyk MIGRENA, przygotowało też polską edycję aktualnej klasyfikacji bólów głowy. Jest również reprezentowane na forum międzynarodowym w European Headache Foundation (EHF) oraz International Headache Society (IHS).

Władze Towarzystwa wybierane są przez jego członków podczas Walnego Zgromadzenia. Pierwszym Prezesem PTBG był prof. dr hab. med. dr hc. Antoni Prusiński, który obecnie jest Prezesem Honorowym. W kolejnych latach funkcję tą pełnił prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski. Aktualnie Prezesem PTBG jest prof. dr hab. med. Adam Stępień. Najważniejszym wydarzeniem w życiu naukowym Towarzystwa są jego zjazdy. Pierwszy Zjazd odbył się w 1998 roku w Rydzynie pod Poznaniem, kolejne – w 2001 roku – w Juracie, i w 2004 roku – w Pułtusku. Następny Zjazd PTBG odbył się w dniach 29-30.05.2009 roku w Łodzi, a ostatni 1-2.06.2012 również w Łodzi.