V Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy – 1-2.06.2012

Stowarzyszenie Chorych na Klasterowe Bóle Głowy otrzymało zaproszenie ze strony Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy(*) do uczestniczenia w V Zjeździe tej organizacji. Oczywiście przyjęliśmy je z radością i nadzieją na dalsze zacieśnianie relacji na linii pacjent-lekarz. Naszym reprezentantem był Prezes Waldemar Ozimek. Zjazd miał miejsce w dniach 1-2 czerwca 2012r. w Łodzi i miał charakter spotkania środowiska lekarskiego, poświęconego najważniejszym i najgorętszym tematom w obszarze wiedzy o bólach głowy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przewlekłych bólów głowy, ogólnie grupowanych jako Czytaj dalej… »

Spotkanie organizacyjne – 13.11.2010 Warszawa

Piąte spotkanie chorych na KBGPiąte ogólnopolskie spotkanie osób chorych na Klasterowe Bóle Głowy oraz ich bliskich odbyło się 13.11.2010 roku. Miejsce Spotkania: Pub „Bolek” w Warszawie.

Było to pierwsze spotkanie organizacyjne naszego Stowarzyszenia i miało na celu m.in. wyznaczenie konkretnych planów działania na najbliższą przyszłość. Szczególny nacisk został położony na przygotowania do przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej. Akcja adresowana będzie głównie do lekarzy pierwszego kontaktu oraz neurologów. Czytaj dalej… »

Zebranie założycielskie – 24.04.2010 Chorzów

Czwarte spotkanie chorych na KBGCzwarte ogólnopolskie spotkanie osób chorych na Klasterowe Bóle Głowy oraz ich bliskich, które jednocześnie było spotkaniem założycielskim Stowarzyszenia Chorych na Klasterowe Bóle Głowy, odbyło się 24.04.2010 roku. Miejsce Spotkania: Restauracja „Bażant” w Chorzowie.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy w związku z katastrofą samolotu prezydenckiego. Następnie po wyborze przewodniczącego oraz sekretarza przystąpiliśmy do realizowania kolejnych punktów porządku obrad. Czytaj dalej… »

Trzecie spotkanie chorych na KBG – 01.08.2009 Chorzów

Trzecie spotkanie chorych na KBGTrzecie ogólnopolskie spotkanie osób chorych na Klasterowe Bóle Głowy oraz ich bliskich odbyło się 1.08.2009 roku. Miejsce Spotkania: Restauracja „Bażant” w Chorzowie.

Po czteromiesięcznej przerwie od ostatniego spotkania, udało się zorganizować kolejne, które miało być przełomowe jeśli chodzi o zawiązanie Stowarzyszenia.

Drugie spotkanie chorych na KBG – 21.03.2009 Chorzów

Drugie spotkanie chorych na KBGDrugie ogólnopolskie spotkanie osób chorych na Klasterowe Bóle Głowy  oraz ich bliskich odbyło się 21.03.2009 roku. Miejsce Spotkania: Restauracja „Bażant” w Chorzowie.

W nieco ponad pół roku od pierwszego, bardzo udanego i potrzebnego spotkania, odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie chorych na Klasterowy Ból Głowy. Podobnie jak za pierwszym razem klasterowicze za miejsce spotkania obrali sobie Śląsk. W spotkaniu wzięło udział jedenaście osób – w tym dziewięć osób chorych na KBG. Podczas przyjacielskich rozmów i wymiany doświadczeń dało się odczuć, że takie spotkania są naprawdę potrzebne i w przyszłości warto je organizować regularnie. Czytaj dalej… »

Pierwsze spotkanie chorych na KBG – 30.08.2008 Ruda Śląska

Pierwsze spotkanie chorych na KBGPierwsze ogólnopolskie spotkanie osób chorych na Klasterowe Bóle Głowy oraz ich bliskich odbyło się 30.08.2008 roku w restauracji ” Wiśniowy Sad ” w Rudzie Śląskiej.

W spotkaniu wzięło udział trzynaście osób – w tym sześć osób chorych na KBG. Pozostali to bliscy chorych, którzy potrzebowali kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi osobami borykającymi się z klasterowym bólem głowy w swoich rodzinach. Rozmowy, dyskusje dotyczące doświadczeń i przeżyć toczyły się w przyjacielskiej, luźnej atmosferze. Czytaj dalej… »